24 sierpnia 2015 Elektronika 0

Układy elektroniczne często są zbudowane z naprawdę wielu bardzo różnych elementów elektronicznych. Za fundamentalne są jednak uważane trzy podstawowe typy: rezystory, posolicie nazywane opornikami, kondensatory energetyczne oraz induktory, inaczej określane jako cewki. Warto dodać, że działanie wszystkich złożonych elementów, takich jak diody czy choćby tranzystory, wyjaśniane jest najczęściej przez schematy zastępcze, w skład których wchodzą właśnie te trzy wymienione powyżej typy elementów elektronicznych.

Kondensatory energetyczne – zastosowanie

Elementy elektroniczne dzieli się na czynne i bierne. Do biernych zaliczamy rezystory, kondensatory energetyczne, cewki i transformatory. Ich wyróżnikiem jest to, że pobierają energię elektryczną. Elementy czynne natomiast to takie elementy, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu i przetwarzaniu sygnałów. Są to między innymi źródła i półprzewodniki (głównie tranzystory).kondensatory energetyczne
Ważnym typem elementów elektronicznych są układy scalone. To pojedynczy element, który w swej istocie jest układem, liczącym niekiedy tysiące drobnych elementów elektronicznych.
Warto podkreślić, że w ramach każdego układu wyodrębnić możemy części, takie jak: wyłącznik krańcowy, przekładnik prądowy, wyłączniki kompaktowe. Z reguły takie elementy, znajdują się w asortymencie każdego sklepu z towarami elektrycznymi lub budowlanymi. Są one wystarczające do stworzenia prostego układu, którego zbudowanie na wydziałach elektrycznych bądź elektromechanicznych często stanowi główną część pracy dyplomowej bądź zaliczeniowej.